Loading…

2e spoor Wet verbetering poortwachter

Trans Lion ondersteunt werkgevers en werknemers bij het 2e spoor.
Leer hier meer

Trans Lion ondersteunt sinds 2000 landelijk werkgevers met verschillende HRM-vraagstukken. Hierbij kunt u denken aan begeleiding bij langdurig ziekte­verzuim in het kader van de Wet verbetering poort­wachter (2e spoor), 3e spoor, werving en selectie, loopbaan­begeleiding, personeels­beheer en outplacement.

Door onze pragmatische en persoonlijke benadering behaalt Trans Lion al jaren een perfect resultaat voor zowel werkgever en werknemer. Kenmerkend voor deze benadering is dat Trans Lion werkt met een vaste adviseur en overzichtelijk trajectplan.

Personeel moet op de juiste plaats zitten.
In combinatie met een goed personeels­beheer kunt u als werkgever het optimale uit uw werknemer halen. Denk aan een goede invulling van de functie, functie­mogelijkheden en nood­zakelijke opleidingen vertaald in een opleidings­plan. Wij kunnen dit voor u opzetten, implementeren en uitvoeren.

Uitvoeren van functie­analyses en aan
de hand daarvan het opstellen van een functie­beschrijving. Uitvoeren of ondersteunen van het werving en selectie traject, zodat u een juiste keuze kunt maken.

In het verlengde van loop­baan­begeleiding geeft u vorm aan het beheer van uw personeels­dossiers. Dit betekent invulling van functionerings- en beoordelings­gesprekken, maar ook het opzetten van een belonings­systeem. En tenslotte het opzetten en uitvoeren van het opleidings­plan. Hier kunnen wij uw partner zijn.

Het kan voorkomen dat werkgever en werknemer uit elkaar moeten gaan.
Er kunnen vele redenen aan ten grondslag liggen. Wij kunnen hierbij bemiddelen en begeleiden.

Een zieke werknemer moet begeleid worden. De Wet verbetering poortwachter geeft daartoe regels. Aspecten als belast­baarheid, loon­waarde en functie­mogelijkheden spelen daarbij een belangrijke rol. Wij kunnen u onder­steunen bij begeleiding tijdens het 2e spoor, de begeleiding naar ander werk.

 

Bent u als werkgever eigen­risico­drager en wordt er door het UWV beoordeeld dat een werknemer recht heeft op een WGA-uitkering, dan blijft u verantwoordelijk voor de re-integratie. Trans Lion ondersteunt werkgever en werknemer bij de re-integratie. 

Trans Lion is in het bezit van het Blik op Werk keurmerk, waardoor u als werkgever wellicht in aanmerking komt voor een subsidieregeling.  blik-op-werk-keurmerk-300x204